В света на бизнеса всеки  заплаща в две монети: парични средства и опит. Вземете първо опит, парите ще дойдат.Измени своя живот с OrgaNice - научи за възможностите да живееш така, както винаги си мечтал!


 

 

Оценка Качеството на Живота

 

ТЕСТ  НА  ЗДРАВЕТО  И  КАЧЕСТВОТО  НА  ЖИВОТ!

 

Изображение - 11

 

http://www.visionsurvey.net/?actfrom1121=y&email=pepaignatova%40gmail.com 

 

 

Каним Ви да  вземете участие в Уникалният проект на Световната здравна организация  в сътрудничество с  компания Vision International People Group и Научно – изследователският институт по хранене на Русия (РАМН).

 

Ако желаете да вземете участие в изследването, то е необходимо да минете тест по оценка качеството на живот, здраве и хранене.  Попълнете формата, като оставете Вашето име и Е-мейл и Вие ще получите писмо с покана  за изследването направо в електронната си поща

 Vision International People Group е единствената компания, която предлага на пазара биологично активни добавки към храната и стоки за здравето, като равноправен партньор на Световната здравна организация и НИИ по хранене на РАМН в проект носещ името ,,Междукултурно изследване качеството на живот. Здраве ихранене.”

 

 

ТРИ ВАЖНИ ПРИЧИНИ ЗА ДА УЧАСТВАТЕ В ИЗСЛЕДВАНЕТО:

 1.         Аз съм това, което ям

Вие уверен ли сте,че Вашата храна доставя на Вашият организъм необходимите хранителни вещества от витамини, минерали и аминокиселини зада съхраните и поддържате здравето си до дълбоки старини?

 

КАК ДА РАЗБЕРЕТЕ ТОВА?

 

След като направите изследването Вие получавате:

- чиния с Вашият рацион на хранене за денонощието и възможност сам да оцените вашият индивидуален рацион на хранене с рациона хранене, който сепрепоръчва от Световната здравна организация.в съответствие с Вашето ниво на физическа активност.

 

 

 

  1. 2.         ЗДРАВО ТЯЛО ЗДРАВ ДУХ!

 

 След напрегнатият ден Ви боли глава? Искате да спите, а сън не идва? КАК да разбирете, каква е причината и с каквое свързано това?

Това е нешо случайно, единичен случай или нашият организъм  ни сигнализира, че това е свързано с някакъв проблем, на който трябва да обърнем внимание или даже трябва да обърнем много сериозно внимание?

 

След като направите изследването, Вие ще узнаете:

- КАК функционират всички елементи, в сложната система на Вашият организъм.

 

                    3. АЗ СЪМ ЩАСТЛИВ ПРОСТО ЗА ТОВА, ЧЕ СЪМ ЩАСТЛИВ!2.                     А щастлив ли сте Вие? Колко сте щастлив? Вие сте щастлив като повечето хора във Вашата страна или нещастен?

  1. 3.                     Съгласете се, че подобни въпроси винаги  се появяват  в главите ни..Интересно как е....

 

След като направите изследването си Вие ще разберете:

-           Колко позитивно или негативно влияе на Вашето качество на живот състоянието на Вашето здраве, финансово положение,отношението в семейството, политическата и икономическа ситуация във Вашата страна и много други  фактори  съпътстващи Вашият  живет в ежедневието.

В резултат Вие ще получите Ваши лични резултати по качеството на живот, представляващи комплексна оцека от нсички аспекти на  качеството на Вашият живот:

 -           физическо здраве  и качество на живот( включващо балансиран рационна хранене и БАД към храната, ниво на физическа активност и др.)

-           психологическо благополучие (н-р устойчивост на стресови ситуации)

-           социални отношения (н-р отношения в семейството) и условия на обкръжаващата среда ( вкл. Климат, екология и др.)

Вие може да съпоставите Вашите показатели на качество на живот споказателите за качество на живот в Русия и да  проанализирате Вашите показатели на качествона живот.

 Вие може да получите разяснение и помощ, а при желание и препоръка за подобряване качеството на живот, като  заявите това  в сайта ми: http://vipignatova.boosterhit.com   или на Е-мейл: pepiignatova@abv.bg

 Изследването ще Ви отнеме 20-30мин.

В изследването ще трябва да впишите Вашето тегло,ръст,талия и бедро и Ви препоръчвам да го направите предварително.

 

ЗАЩО КАЧЕСТВОТО НА ВАШИЯТ ЖИВОТ ИНТЕРЕСУВА КОМПАНИЯ ВИЖЪН?

Това е така, защото компания Vision International People Group получи  от Световната здравна организация ПРАВОТО да провежда  изследвания на качеството на живот и стана пълноправен партньор на Световната здравна организация в тези изследвания и именно от нашите менаджери на качеството на живот Вие можете да получите  информацията , която може да Ви помогне да станете  утре много по-щастлив от колкото днес.

 

 Сътрудничеството между Световната здравна организация  е реалност от договора  подписан на 31 март 2010 година и има уникален храктер.

Самият факт за договор за сътрудничество  свидетелства за високото доверие на дейнастта на Компанията и на високият професионален статус на дистрибуторите на Вижън.

 Каня Ви да  вземете участие в Уникалният проект на Световната здравна организация  в сътрудничество с  компания Vision International People Group и Научно – изследователският институт по хранене на Русия (РАМН).

 

Ако желаете да вземете участие в изследването, то е необходимо да минете тест по оценка качеството на живот, здраве и хранене.  Попълнете формата, като оставете Вашето име и Е-мейл и Вие ще получите писмо с покана  за изследването направо в електронната си поща.

 Това изследване – уникален международен проект, в рамките на който за пръв път се провеждат такова широкомащабно изучаване качеството на живот, здраве и хранене и използването на биологично активни добавки към храната на населението в различните страни. Границите за  изследване обхваща повечеот 30 страни по света.

 

 Vision International People Group е единствената компания, която предлага на пазара биологично активни добавки към храната и стоки за здравето, като равноправен партньор на Световната здравна организация и НИИ по хранене на РАМН в проект носещ името ,,Междукултурно изследване качеството на живот. Здраве ихранене.”

 ТРИ ВАЖНИ ПРИЧИНИ ЗА ДА УЧАСТВАТЕ В ИЗСЛЕДВАНЕТО:

 1.         Аз съм това, което ям

Вие уверен ли сте,че Вашата храна доставя на Вашият организъм необходимите хранителни вещества от витамини, минерали и аминокиселини зада съхраните и поддържате здравето си до дълбоки старини?

 

КАК ДА РАЗБЕРЕТЕ ТОВА?

 

След като направите изследването Вие получавате:

- чиния с Вашият рацион на хранене за денонощието и възможност сам да оцените вашият индивидуален рацион на хранене с рациона хранене, който сепрепоръчва от Световната здравна организация.в съответствие с Вашето ниво на физическа активност.

 2.         ЗДРАВО ТЯЛО ЗДРАВ ДУХ!

 След напрегнатият ден Ви боли глава? Искате да спите, а сън не идва? КАК да разбирете, каква е причината и с каквое свързано това?

Това е нешо случайно, единичен случай или нашият организъм  ни сигнализира, че това е свързано с някакъв проблем, на който трябва да обърнем внимание или даже трябва да обърнем много сериозно внимание?

 След като направите изследването, Вие ще узнаете:

- КАК функционират всички елементи, в сложната система на Вашият организъм.

 

                     3. АЗ СЪМ ЩАСТЛИВ ПРОСТО ЗА ТОВА, ЧЕ СЪМ ЩАСТЛИВ!

  1. 2.                     А щастлив ли сте Вие? Колко сте щастлив? Вие сте щастлив като повечето хора във Вашата страна или нещастен?
  2. 3.                     Съгласете се, че подобни въпроси винаги  се появяват  в главите ни..Интересно как е....

 

След като направите изследването си Вие ще разберете:

-           Колко позитивно или негативно влияе на Вашето качество на живот състоянието на Вашето здраве, финансово положение,отношението в семейството, политическата и икономическа ситуация във Вашата страна и много други  фактори  съпътстващи Вашият  живет в ежедневието.

 В резултат Вие ще получите Ваши лични резултати по качеството на живот, представляващи комплексна оцека от нсички аспекти на  качеството на Вашият живот:

 -           физическо здраве  и качество на живот( включващо балансиран рационна хранене и БАД към храната, ниво на физическа активност и др.)

-           психологическо благополучие (н-р устойчивост на стресови ситуации)

-           социални отношения (н-р отношения в семейството) и условия на обкръжаващата среда ( вкл. Климат, екология и др.)

 Вие може да съпоставите Вашите показатели на качество на живот споказателите за качество на живот в Русия и да  проанализирате Вашите показатели на качествона живот.

 Вие може да получите разяснение и помощ, а при желание и препоръка за подобряване качеството на живот, като  заявите това  в сайта ми: http://vipignatova.boosterhit.com   или на Е-мейл: pepiignatova@abv.bg

 Изследването ще Ви отнеме 20-30мин.

В изследването ще трябва да впишите Вашето тегло,ръст,талия и бедро и Ви препоръчвам да го направите предварително.

 ЗАЩО КАЧЕСТВОТО НА ВАШИЯТ ЖИВОТ ИНТЕРЕСУВА КОМПАНИЯ ВИЖЪН?

 Това е така, защото компания Vision International People Group получи  от Световната здравна организация ПРАВОТО да провежда  изследвания на качеството на живот и стана пълноправен партньор на Световната здравна организация в тези изследвания и именно от нашите менаджери на качеството на живот Вие можете да получите  информацията , която може да Ви помогне да станете  утре много по-щастлив от колкото днес.

 

 Сътрудничеството между Световната здравна организация  е реалност от договора  подписан на 31 март 2010 година и има уникален храктер.

Самият факт за договор за сътрудничество  свидетелства за високото доверие на дейнастта на Компанията и на високият професионален статус на дистрибуторите на Вижън.

Направете своето изследване, като използвате връзката: 

http://www.visionsurvey.net/?actfrom1121=y&email=pepaignatova%40gmail.com 

 За консултация - звънете на телефон!


 

 

 

Задать вопрос
  • Проверка на человечность:
    подвиньте ползунок в серую зону
Нравится
Добавить в Facebook
Добавить в ВКонтакте
Добавить в Twitter
Добавить в Одноклассники
Поделиться в Мой КругДобавить в Mail.ru
Опубликовать в Blogger.com
Опубликовать в LiveJournal