В света на бизнеса всеки  заплаща в две монети: парични средства и опит. Вземете първо опит, парите ще дойдат.Измени своя живот с OrgaNice - научи за възможностите да живееш така, както винаги си мечтал!


 

 

VIP Rofes

Какво е това Рофес, ВИП-Рофес , VIP-Rofes?

Често задавани въпроси за използване на VIP-Rofes

  


Въпрос: Какво е това «Биологично активна точка» и как да я намерим правилно?


«Биологично Активна Точка» или БАТ – това е кожна зона, която притежава определени биологични свойства, които я отличават от другата кожа. Микротоковото проникване и проводимостта при нея е много по-висока от проводимостта на кожата около нея. Тази проводимост на БАТ зависи и от състоянието на органите и системите, а така също от психическото състояние. Това свойство на БАТ се използва при тестирането.
Нужната БАТ за тестиране са намира много лесно. Свийте лявата ръка в китката. В образувалия се ъгъл мажде дланта и ръката, сложете палеца точно по средата. Разтворете ръката без да махате палеца. Палеца ще стои в точката, където трябва да стои горния електрод на прибора.


Въпрос: Защо се тестира именно тази точка?


В основа на това тестиране е електропунктурното тестиране, подобен на метода на японския учен Накатани, който предложил през 70 - те години, да се осъществи електропунктурно тестиране на електро-енергийния меридиан на организма за оценка функционалното състояние на организма на човека.
Електро-енергийния меридиан на човека, който се нарича ,,перикарда", отразява функционирането на главния мозък т.е., на централната нервна система - ЦНС. ЦНС контролира всички органи и системи, и то отразява колебанията в психо-емоционалната сфера на човешката дейност.
За тестиране е взета точката на този меридиан, наречена MC7, която съдържа информация за състоянието на целия меридиан.


Въпрос: Ако съм забравил да изтрия мястото за електрода на прибора със салфетка, отчетения резултат правилен ли ще бъде?


Много е важно да се изпълнява Ръководството по експлоатация, където е казано, да се изтрие с влажна салфетка както мястото за поставяне на електродите на ръката, така и самите електроди. Прибора ще отчете резултат при всеки един случай, но както е казано в инструкцията, те няма да са коректни.
Всички знаем, че е лесно и приятно да се гледа през чисто стъкло на процореца и пейзажа се вижда много по-добре от колкото през мръсно стъкло. Така че, ако всичко подготвим за прибора по инструкция, то той леко и коректно ще си свърши работата и ще усъществи тестирането.
Ако сме направили такова тестиране, препоръчваме да се изтрие и да се направи ново, по инструкция.


Въпрос: Какво е това "точка на изчерпване ..."?


 Кожата в която е инсталиран уреда има определен електрически потенциал. Нивото на този потенциал зависи от състоянието на органите и системите. Този потенциал се променя с тестирането - намалява. След тестване, той се възстановява за известно време. Съответно, ако се прави веднага нов тест, резултатите ще бъдат изкривени, тъй като потенциала в областта на кожата не се е възстановил. Това е "точката на изчерпване."

Въпрос: Защо между измервания с ВИП-Рофес в периода от време няколко минути има значителна разлика?


Ние отговорихме по въпроса "Точка на изчерпване" - вижте отговора по-горе.
А Ние ще допълним отговора.
Ние правим "функционален тест", който тест определя функционирането (работата) на отделни органи и системи. Те "работят" в зависимост от фазата, в която са активни и дейността на тази фаза е различна (или си ял, или си тичал, или просто си се събудил ... или органа е болен и неговата функция е на предела или Вие сте в стресова ситуация).
Ние получаваме резултат от теста на работата и психо-емоционалното състояние във всеки даден момент. Следващото измерване може да зафиксира функцията на органите, чието състояние се е променило поради естествени причини, изброени по-горе.
Ако в органите има структурни изменения, които се квалифицират като заболяване от медицинска гледна точка, то съответно и тяхната функция също ще има отклонения от нормата. Нашият функционален тест трябва да зафиксира тези изменения. Все пак, има някои нюанси. Ако вие употрубявате лекарства за даден болен орган или провеждате лечение на даден орган, то теста може да покаже, че органа се намира във функционална норма. Това естественно има значение, до колко лечението компенсира, помага за функцинирането на съответния орган. За това програмата Ви съобщава в края като резултат.
Програмата Ви помага да определите органите и системите, които са подложени на риск. Това са проблеми, които още не са проявили симптоми. За да разберете това, изберете няколко измервания и кликнете на ,,тенденции". Програмата ще направи извод и ще Ви съобщи за това.


Въпрос: Защо измерването се извършва на лявата ръка? Защо не трябва да се измерва на дясната ръка?


 Измерването може да се извърши и на дясната ръка. Така че, е необходимо активния електрод на устройството (виж фиг. 1 на Ръковоздството за експлоатация) да стои на измерваната БАТ на дясната ръка. Това се дължи на ясното разделение на електродите на активен и пасивен, а измерването е по-удобни за извършване на лявата ръка, което прави инсталирането на устройството да се измършва с дясната ръка.


Въпрос: Какво е това ниво на здраве?


 Ниво на здравето - е способността на организма да се адаптира към промените в околната среда.Това означава - нивото на напрежение на органите и системите, необходимо за да се поддържа баланс между тялото и околната среда.

Колкото е по-ниско напрежението, толкова по-лесно тялото се адаптира, а това е по-високо ниво на здраве. Това означава, че тялото използва по-малко от своите ресурси за поддържане на "благосъстояние".
Колкото повече ресурси изразходва организма, толкова е по-ниско нивото на здравето и следователно, по-висок риск от заболявания.


Въпрос: Какво е това мониторинh? Как Vip-Rofes ни помага за това?


Мониторинг - това е поредица от измервания с резултатите за изчисление и сравнения. В нашия случай, ако направите няколко измервания, можете да реализирате мониторинг на ефекта например: на работния ден, използмане на лекарства или физическо натоварване. Преценете как се изменя общия ресурс на организма и на отделните органи , а така също и изменението на психоемоционалното състояние.


Препоръка: Направете тестирането с Рофес. Измерете се ДО "употреба" и тридесет минути след "използване" и получете цялостна оценка на здравето. Наблюдавайте скалата. Когато има натоварване или риск, скалата е в жълто, оранжево. След ,,използване"( каквото и да е) то скалата отива до зелено и тъмно зелено - това е супер. ,,Ресурса" на органа се е увеличил. Оценката в червено е риск! 
Оценките варират от индивидуалните особености на организма и разбира се от количеството на това, което употребяваме. Например: Ако след тежък ден ние сме изпили малко алкохол и ако този алкохол за организма в случая е положителен, защото той ще ни помогне да се отпуснем, и алкохола действа като енерготоник, то той ще доведе до подобрение на показателите. Но перспективата вече е изготвена в таблицата на ,,Риск и натоварване"!!! В него Вие може да видите лоша прогноза към тези състояния, към които може да отидат органите и състемите на Вашия организъм.


И още веднъж да кажем, че за всеки човек, реакцията е различна, индивидуална. НО, Вие сте попаднали в стандартна жизнена ситуация на повечето хора, които по този начин разпускат, като употребяват алкохол. Тогава проследете следващите измерения, как ще се измени функционалното състояние, след определен промеждутък от време. И си правете изводи.
Навярно е по-добре да се прави мониторинг, отколкото да се лекуваме!

А VIP-ROFES  ще ни помогне да го направим лесно, бързо и комфортно!

 

 
Нравится
Добавить в Facebook
Добавить в ВКонтакте
Добавить в Twitter
Добавить в Одноклассники
Поделиться в Мой КругДобавить в Mail.ru
Опубликовать в Blogger.com
Опубликовать в LiveJournal